22 stycznia 2015r. spotkanie z ekspertem w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem Nidzie.

Osoba prowadząca - mgr Joanna Ewa Szkop

Celem wyboru oferty dotyczącej oceniania kształtującego przez nauczycieli było m.in. zwiększenie kompetencji w motywowaniu uczniów do nauki poprzez stosowanie innych niż standardowe sposobów oceniania i udzielania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom na temat osiągnięć dziecka w nauce.
Na pierwszym spotkaniu nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na temat tego czym jest ocenianie kształtujące, jakie są jego elementy. Podczas wykładu ekspert, p. mgr Joannna Ewa Szkop, poruszyła kwestie dotyczące różnicy pomiędzy ocenianiem sumującym a ocenianiem kształtującym. Omówione zostały także techniki i strategie OK .

 

UWAGA!!!

W dniu 21 stycznia 2015 odbędzie się spotkanie w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym w ramach realizacji oferty - Nauczyciel 45 +

17.01.2015 - spotkanie w Technikum Leśnym w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem -Nidzie 

Temat realizowanej oferty - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki .
Naukę udało się połączyć z zabawą.

                                                                             

Emotikon smile

17 .01.2015 - Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Temat - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki:
wykład -Motywowania uczniów do nauki 
warsztaty : Różne style i techniki uczenia się. Jak uczyć się efektywnie. Skuteczne techniki uczenia się. Budowanie ducha klasy z wykorzystaniem metod Merrill Harmin.

I szkolenia w ramach II cyklu wsparcia

Realizujemy II cykl wsparcia w szkołach i placówkach Powiatu Piskiego w ramach realizacji naszego projektu.
W dniu 17 stycznia 2015 roku odbyły się spotkania w 3 szkołach.
Przedstawiam krótką relację i fotorelacje ze spotkań.

Szkoła Podstawowa w Hejdyku realizuje temat " Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną".
W trakcie spotkania realizowano treści dotyczące oceniania kształtującego:

Wykład na temat: Idea oceniania kształtującego
Warsztat 1- Organizacja lekcji według zasad oceniania kształtującego
Warsztat 2 – Praktyczne przykłady wykorzystania OK. Lekcja ekspercka dla nauczycieli z wykorzystaniem OK.