Przetarg na usługe cateringową

http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=6751

W dniu wczorajszym (25.11.2014) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piszu, odbyło się drugie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia - "Praca z uczniem młodszym".
Temat spotkania: Papierowa wiklina – wykorzystanie surowców wtórnych (makulatura) na zajęciach dydaktycznych. 
Uczyliśmy się od siebie i nabywaliśmy nowe umiejętności, a efekt można było zobaczyć już pod koniec spotkania  :)
Wiem, że niektórzy wykorzystali już zdobyte umiejętności na dzisiejszych zajęciach lekcyjnych :)

Szkoły i przedszkola wybrały tematykę ofert do realizacji w w ramach RPW w II cyklu trwania projektu w roku szkolnym 2014/2015


Nauczyciel 45 +:
II LO w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu 
Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu
Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa w Skarzynie
Szkoła Podstawowa w Kożuchach
Szkoła Podstawowa w Uścianach 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrówce 
Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
Zespól Szkół Ogólnokształcących w Piszu 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Drygałach
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Drygałach
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?:
Przedszkole Miejskie „Niezapominajka” w Orzyszu
Przedszkole nr 145 w Bemowie Piskim
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim
Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Okartowie

Jaki i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?:
Szkoła Podstawowa w Hejdyku
Szkoła Podstawowa w Liskach
Szkoła Podstawowa w Kumielsku
Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki :
Technikum Leśne w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie Szkoła Podstawowa w Trzonkach
Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej

Ocenianie kształtujące:
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie
Gimnazjum w Orzyszu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem – Nidzie

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa w Ukcie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rucianem-Nidzie

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych:
Gimnazjum nr 1 w Piszu
Szkoła Podstawowa w Orzyszu
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?:
Gimnazjum Katolickie w Zespole Szkół Katolickich w Piszu
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich w Piszu 

Praca z uczniem zdolnym: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gminnym Zespole Szkół w Piszu
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dąbrówce

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły:
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie

Budowa koncepcji pracy przedszkola:
Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie

Praca wychowawcza w aspekcie kształtowania postaw uczniowskich:
Gimnazjum nr 2 w Gminnym Zespole Szkół w Piszu

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej:
Szkoła Podstawowa w Jeżach

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich:
Szkoła Podstawowa w Białej Piskiej

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet:
Technikum w Zespole Szkól Zawodowych

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piszu

Nowe szkolenia dla dyrektorów nt. wspomagania pracy szkół

 
http://www.szkolenia-ore-dyrektorzy.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=464

Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5 – za nami

zapraszamy do zapoznania się z informacj na temat konferencji:

http://doskonaleniewsieci.pl/Artykul.aspx?id=574