Informacja dla uczestników projektu

Spotkania styczniowe zakończyliśmy 31 stycznia 2015 r. kolejnym spotkaniem w ramach wsparcia w Szkole Podstawowej w Hejdyku - ekspert - p. Joanna Ewa Szkop
Temat oferty: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Luty to również bardzo aktywny okres realizacji wsparcia:
02.02 - Szkoła Podstawowa w Kożuchach
04.02 - Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrówce
05.02 - Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrówce
Liceum i Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich w Piszu

06.02 - Szkoła Podstawowa w Liskach
Liceum i Gimnazjum w Zespół Szkół Katolickich w Piszu
07.02 - Szkoła Podstawowa w Liskach
10.02 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu 
11.02 - Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym
12.02 - Gimnazjum w Zespole Szkół w Dąbrówce
13.02 - Gimnazjum w Zespole Szkół w Drygałach
Zespól Szkół nr 1 w Białej Piskiej
14.02 - Przedszkole Miejskie w Piszu
Szkoła Podstawowa w Trzonkach
Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku
Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie
Przedszkole Miejskie w Rucianem Nidzie
15.02 - Szkoła Podstawowa w Trzonkach
16.02 - Zespól Szkół nr 1 w Białej Piskiej
Gimnazjum Samorządowe w zespole Szkół nr 1 
17.02 - Zespól Szkół nr 1 w Białej Piskiej
Szkoła Podstawowa w Okartowie
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu
18.02 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu
Przedszkole Miejskie " Niezapominajka" w Orzyszu
Przedszkole w Bemowie Piskim
Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem Nidzie

Szkolenie w Szkole Podstawowej w Liskach

26 i 29 stycznia stycznia 2015r. odbyło się spotkanie z ekspertem w Szkole Podstawowej w Liskach-" Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną" - ekspert Joanna Ewa Szkop. Nauczyciele poznali koncepcję edukacyjnej wartości dodanej i możliwości jej wykorzystania w ewaluacji wewnętrznej. W trakcie warsztatów RP zapoznała się z kalkulatorem EWD, sposobem tworzenia analiz w kalkulatorze EWD SP oraz doskonaliła umiejętność pracy z w/w narzędziem.

 

27,28,29 stycznia 2015 r. spotkania w Przedszkolu Miejskim " Niezapominajka" w Orzyszu - ekspert p. Grażyna Sadowska

 

Trzydniowy cykl warsztatów obejmował tematykę:

1. Skuteczne metody i formy pracy poprawiające koncentrację dzieci podczas zajęć.
Z czego wynikają problemy z koncentracją u dzieci, jak je niwelować. 
Jak rozmawiać z rodzicem o problemach dzieci w tym obszarze. Jakie sposoby na poprawę koncentracji u dzieci mogą i powinni stosować rodzice, w jaki sposób przekazać im tę wiedzę.

2. Atrakcyjne, niecodzienne sposoby pracy z dziećmi niezdyscyplinowanymi. Ciekawe, sprawdzone metody pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne. Jak nauczyć dziecko przestrzegania norm i obowiązków w przedszkolu, jak nauczyć dziecko wypowiadać się poprawnie, brania udziału w dyskusji podczas zajęć. Jak pobudzić u dziecka ciekawość poznawczą. - warsztat oparty na poznaniu i przećwiczeniu atrakcyjnych form pracy z dziećmi, metoda dobrych praktyk.

3-6. Jak rozmawiać z rodzicami dziecka. Z czego wynikają i jak pokonać bariery komunikacyjne rodzic-nauczyciel. Jak efektywnie udzielać informacji zwrotnej rodzicom. Jak przekonać rodziców, że mają wspólny cel z nauczycielami przedszkola. Jak usprawnić komunikacje z tzw. trudnym rodzicem, prezentującym postawę roszczeniową lub nieangażującym się zupełnie w życie przedszkola. Jakich słów użyć by zakomunikować rodzicom sytuacje nieprzyjemne, trudne dotyczące dziecka. Jak przełamać wstyd u rodzica, niechęć dzielenia się z nauczycielkami informacjami o dziecku ważnymi z punktu widzenia procesów edukacyjnych i wychowawczych. Wypracowanie zasad i form współpracy z rodzicami. Zwiększenie różnorodności form kontaktów z rodzicami, zaangażowanie większej liczby rodziców w życie przedszkola.

26-27 stycznia - realizacja spotkań z ekspertem w Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim - osoba prowadząca p. Danuta Lasek

Wykład: 
Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.
Jak planować i realizować pracę z uczniami posiadającymi orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rola i zadania nauczycielskiego zespołu klasowego, planowanie pracy nauczycieli z dzieckiem o określonych potrzebach edukacyjnych.
Warsztaty
- Warsztat praktyczny prezentujący nowoczesne, niestandardowe metody (zwłaszcza metody aktywne) pracy na poszczególnych przedmiotach w szkole podstawowej. Formy pracy grupowej i indywidualnej. Dobór właściwych metod pracy a sukces edukacyjny ucznia.
- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, w tym zespołów zadaniowych oraz współpraca nauczycieli między poszczególnymi etapami kształcenia. Jak wzmocnić współdziałanie nauczycieli przy tworzeniu i ewaluacji procesów edukacyjnych.
Ukazanie, ze proces edukacyjny, nie jest indywidualnym zadaniem każdego nauczyciela, ale leży w interesie wszystkich pracowników szkoły, głównie pracowników pedagogicznych. Uzmysłowienie, jak ważne jest przestrzeganie wspólnych ustaleń dotyczących procesów edukacyjnych, wspólna realizacja i monitorowanie ich przebiegu.

 

 

Informacja dla uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Kumielsku

24 stycznia 2015 roku odbędzie się spotkanie z ekspertem rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Kumielsku.