16.05.2014

Szkoła Podstawowa w Kożuchach

15.05.2014

Szkoła Podstawowa w Skarżynie

Gimnazjum Samorządowe w Piszu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSZ w Piszu

14.05.2014:

- Publiczne Gimnazjum w Rucianem Nidzie - Wspieranie pracy wychowawców klas,

tematyka warsztatów :

 

1.  Kontrakt wychowawcy z klasą. System kar i nagród.

 

2. Narzędzia do pracy z grupą na godzinach wychowawczych  (rozpoznawanie zagrożeń, umiejętność reagowania na nie,  procedury postępowania).

 

 

- Szkoła Podstawowa w Kożuchach - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

13.05.2014 - ciąg dalszy realizacji Rocznych Planów Wspomagania:

                     - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem Nidzie - Nauczyciel                           45 +,

                     - Szkoła Podstawowa w Skarżynie - Jak pomóc uczniowi                               osiagnąc sukces edukacyjny.

12.05.2014 - spotkanie z ekspertem w Szkole Podstawowej w Kożuchach - " Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny"