KONFERENCJA

Spotkanie inauguracyjne dotyczące współpracy w ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" miało miejsce 31 października 2013r. w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Piszu. Uroczystego otwarcia konferencji rozpoczynającej projekt  dokonali Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Andrzej Kurzątkowski – Przewodniczący  Rady Powiatu Pisz oraz Ewa Ryzińska – Koordynator projektu.

 

 

 

DIAGNOZA

Zakończono diagnozę szkól i placówek biorących udział w projekcie w wyniku, której każda szkoła/ placówka dokonała  wyboru ofert z 24 propozycji przedstawionych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

REALIZACJA FORM WSPARCIA

 W szkołach i placówkach będących uczestnikami projektu rozpoczęto realizację form doskonalenia nauczycieli w ramach wykładów, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie tematycznym oferty, wybranej przez nauczycieli danej szkoły/ placówki. Informacje oraz zdjęcia 
z przeprowadzonych form będą zamieszczane na stronie.