29.05.2014

- Samorządowe Gimnazjum Publiczne w Piszu - "Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły"  - ekspert: Jolanta Gołaszewska

kosultacje ekspercie, warsztaty - Wykorzystanie wyników w podniesieniu efektów kształcenia, Koncepcja EWD i powiązane z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły.

- II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - "Uczeń-jako aktywny uczestnik  procesu uczenia się" - ekspert: Anna Szajerska

konsultacje eksperckie, warsztaty.