30.05.2014

- II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - "Uczeń-jako aktywny uczestnik  procesu uczenia się" - kolejne spotkanie w ramach realizacji RPW -  ekspert: Anna Szajerska 

konsultacje eksperckie, warsztat.

- Gimnazjum Nr 2 w Piszu -  "Uczeń - jako aktywny uczestnik procesu uczenia się"

- I Liceum Ogólnokształcące w Piszu - "Postawy uczniowskie, jak je kształtować? "

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu - " Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?" - ekspert Alicja Walenda