Migawka z realizacji RPW w Szkole Podstawowej w Drygałach

SP Drygały                 SP Drygały.JPG8

SP Drygały.JPG10                SP Drygały.JPG14

SP Drygały.JPG15                SP Drygały.JPG19

SP Drygały.JPG20                SP Drygały.JPG 4