• Drukuj

10.06.2014

- sieć współpracy i samokształcenia - sieć dyrektorów - spotkanie z ekspertem -

 " Dyrektor jako pracowdawca" - Z. De- Mezer

 

Cel:
- Wyposażenie uczestników sieci w wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia prawa 

 

wewnątrzszkolnego,
- uczestnicy znają zasady wprowadzania zmian do statusu szkoły oraz przygotowania decyzji 

 

lub zarządzenia dyrektora.

 

Warsztaty na temat: Jak wprowadzać zmiany do statutu szkoły oraz jak przygotować decyzję lub zarządzenie dyrektora szkoły. 
 

 

sieć współpracy i samokształcenia - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

 " Nauczyciele pracują zespołowo"  - ekspert - Dorota Mularz

Cel :

Kompleksowa pomoc w pracy z uczniem wymagajacym wsparcia,

- Diagnoza potrzeb ucznia,

- Motywacja uczniów wymagajacych szczególnego wsparciaw procesie edukacji,

- Automotywacja ucznia.

 

Przedszkole Miejskie w Białej Piskiej - konsultacje eksperckie - Maria Ferenc