Zakończenie I cylku wsparcia w roku szkolnym 2013/2014

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w imieniu całego zespołu realizującego projekt dziękuję za współpracę wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom szkół i przedszkoli biorących udział w naszym powiatowym projekcie pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”. 

Życzę również udanego wypoczynku.

Jednocześnie informuję, że biuro Projektu będzie czynne w czasie wakacje bez zmian - od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.15 - 15.15.

koordynator projektu

Ewa Ryzińska