21.08.2014

 

Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

zachęcam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia

udziału w konferencji

 

http://www.ko.olsztyn.pl/?main=1&sub=1&item=459