Z dniem 1 września rozpoczęła się realizacja II cyklu projektu.

Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w projekcie w ramach:

- realizacj RPW,

- uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

koordynator projektu 

Ewa Ryzińska