• Drukuj

Szanowni Państwo,

              W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji pragniemy zaprosić Dyrektorów
i Wicedyrektorów szkół i przedszkoli na darmowe szkolenie pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się” organizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na o ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu  prosimy zgłaszać poprzez formularz rejestracyjny  znajdujący się w zakładce rekrutacja - na stronie:  www.szkolenia-ore-dyrektorzy.pl 

Stosowne dokumenty odnośnie realizowanych zadań zostana przesłane osobom zainteresowanym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: rekrutacja@baza-akademia.p

Z poważaniem,