Sieci współpracy i samokształcenia

W ramach projektu "Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim" utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia (1 sieć dla dyrektorów oraz 3 sieci dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem). Każda sieć liczy po 25 osób.

1. Sieć współpracy i samokształcenia: sieć dyrektorów

Koordynator sieci: Bernard Zbigniew Kossakowski

2. Sieć współpracy i samokształcenia: praca z uczniem młodszym

Koordynator sieci: Kamila Lidia Bogacka- Borkowska

3. Sieć współpracy i samokształcenia: praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Koordynator sieci: Justyna Nowosielska-Chmielewska

4. Sieć współpracy i samokształcenia: sieć wychowawcza

Koordynator sieci: Maria Magdalena Ferenc