I szkolenia w ramach II cyklu wsparcia

Realizujemy II cykl wsparcia w szkołach i placówkach Powiatu Piskiego w ramach realizacji naszego projektu.
W dniu 17 stycznia 2015 roku odbyły się spotkania w 3 szkołach.
Przedstawiam krótką relację i fotorelacje ze spotkań.

Szkoła Podstawowa w Hejdyku realizuje temat " Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną".
W trakcie spotkania realizowano treści dotyczące oceniania kształtującego:

Wykład na temat: Idea oceniania kształtującego
Warsztat 1- Organizacja lekcji według zasad oceniania kształtującego
Warsztat 2 – Praktyczne przykłady wykorzystania OK. Lekcja ekspercka dla nauczycieli z wykorzystaniem OK.