22 stycznia 2015r. spotkanie z ekspertem w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem Nidzie.

Osoba prowadząca - mgr Joanna Ewa Szkop

Celem wyboru oferty dotyczącej oceniania kształtującego przez nauczycieli było m.in. zwiększenie kompetencji w motywowaniu uczniów do nauki poprzez stosowanie innych niż standardowe sposobów oceniania i udzielania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom na temat osiągnięć dziecka w nauce.
Na pierwszym spotkaniu nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę na temat tego czym jest ocenianie kształtujące, jakie są jego elementy. Podczas wykładu ekspert, p. mgr Joannna Ewa Szkop, poruszyła kwestie dotyczące różnicy pomiędzy ocenianiem sumującym a ocenianiem kształtującym. Omówione zostały także techniki i strategie OK .