27,28,29 stycznia 2015 r. spotkania w Przedszkolu Miejskim " Niezapominajka" w Orzyszu - ekspert p. Grażyna Sadowska

 

Trzydniowy cykl warsztatów obejmował tematykę:

1. Skuteczne metody i formy pracy poprawiające koncentrację dzieci podczas zajęć.
Z czego wynikają problemy z koncentracją u dzieci, jak je niwelować. 
Jak rozmawiać z rodzicem o problemach dzieci w tym obszarze. Jakie sposoby na poprawę koncentracji u dzieci mogą i powinni stosować rodzice, w jaki sposób przekazać im tę wiedzę.

2. Atrakcyjne, niecodzienne sposoby pracy z dziećmi niezdyscyplinowanymi. Ciekawe, sprawdzone metody pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne. Jak nauczyć dziecko przestrzegania norm i obowiązków w przedszkolu, jak nauczyć dziecko wypowiadać się poprawnie, brania udziału w dyskusji podczas zajęć. Jak pobudzić u dziecka ciekawość poznawczą. - warsztat oparty na poznaniu i przećwiczeniu atrakcyjnych form pracy z dziećmi, metoda dobrych praktyk.

3-6. Jak rozmawiać z rodzicami dziecka. Z czego wynikają i jak pokonać bariery komunikacyjne rodzic-nauczyciel. Jak efektywnie udzielać informacji zwrotnej rodzicom. Jak przekonać rodziców, że mają wspólny cel z nauczycielami przedszkola. Jak usprawnić komunikacje z tzw. trudnym rodzicem, prezentującym postawę roszczeniową lub nieangażującym się zupełnie w życie przedszkola. Jakich słów użyć by zakomunikować rodzicom sytuacje nieprzyjemne, trudne dotyczące dziecka. Jak przełamać wstyd u rodzica, niechęć dzielenia się z nauczycielkami informacjami o dziecku ważnymi z punktu widzenia procesów edukacyjnych i wychowawczych. Wypracowanie zasad i form współpracy z rodzicami. Zwiększenie różnorodności form kontaktów z rodzicami, zaangażowanie większej liczby rodziców w życie przedszkola.