Szkolenie w Szkole Podstawowej w Liskach

26 i 29 stycznia stycznia 2015r. odbyło się spotkanie z ekspertem w Szkole Podstawowej w Liskach-" Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną" - ekspert Joanna Ewa Szkop. Nauczyciele poznali koncepcję edukacyjnej wartości dodanej i możliwości jej wykorzystania w ewaluacji wewnętrznej. W trakcie warsztatów RP zapoznała się z kalkulatorem EWD, sposobem tworzenia analiz w kalkulatorze EWD SP oraz doskonaliła umiejętność pracy z w/w narzędziem.