23.05.2014

- Szkoła Podstawowa w Hejdyku - "Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?"- konsultacje, warsztat -  ekspert: Janusz Gurtowski

- Gimnazjum w Drygałach - prowadząca Jolanata Nowosielska,

- II Liceum Ogólnokształcące w Piszu- Uczeń-jako aktywny uczestnik  procesu uczenia się  - warsztaty, konsultacje - prowadząca - Anna Szajerska,

22.05.2014

- Szkoła Podstawowa w Ukcie - konsultacje - ekspert Dorota Burska,

- Gimnazjum w Białej Piskiej - konsultacje - ekspert Bożenna Kossakowska,

- II Liceum Ogólnokształcące w Piszu - "Uczeń-jako aktywny uczestnik  procesu uczenia się  - wykład, konsultacje"  - ekspert - Anna Szajerska ,

 

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Piszu - konsultacje - ekspert - Anna Szajerska .

21.05.2014 - OSM I stopnia w Piszu - prowadząca - Alicja Walenda

Nauczyciele dowiedza się jak formuować konstruktywną motywację do pracy i nauki.

Proces motywacji – czynniki wpływające na jego przebieg i osiąganie celu.

Motywowanie uczniów do nauki.

Jak uczyć, żeby dziecko czytało, pisało i mówiło bezbłędnie?

Metody aktywizujące w edukacji zintegrowanej.

Związek umiejętności czytania z umiejętnościami pisarskimi i z kształceniem mowy.

Zdefiniowanie i przećwiczenie elementów pomagających i przeszkadzających w nauce czytania, pisania, mówienia, liczenia. Inspiracja płynąca z przykładów.

 

 

19.05.2014

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rucianem Nidzie - oferta Nauczyciel 45 +;

ekspert - Magdalena Kaziak

tematyka spotkania:

Asertywność – sztuka bycia sobą.

Jak być silnym i odpornym psychicznie – treningi interpersonalne.

17.05.2014

Ogólnokształcąca Skoła Muzyczna I stopnia w Piszu - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ekspert - Alicja Walenda

tematyka spotkania :

wykład - Funkcjonowanie mózgu a procesy motywacyjne, edukacyjne i wychowawcze. Wykorzystanie odkryć neurologii w edukacji i wychowaniu. Definicja neurodydaktyki.

warsztat Jak uczyć ciekawiej? Nauczanie przyjazne mózgowi - wybrane metody i techniki pracy z uczniem.

 

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej - ekspert Maria Magdalena Ferenc

Publiczne Gimnazjum w Białej Piskiej-  oferta - Nauczyciel 45+ - ekspert Bożena Kossakowska

Szkoła Podstawowa w Uścianach - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnetrzną? - ekspert Joanna Pawłowska